براي من كافيه

تو حق نداری عاشق کسی بمانی که سالهاست رفته.

تو مال کسی نیستی که نیست.

تو حق نداری اسم دردهای مزمنت را عشق بگذاری.

می توانی مدیون زخمهایت باشی،

اما محتاج آنکه زخمی ات کرد، نه..!

دست بردار از این افسانه های بی سر و ته که بنام عشق، 

فرصت عشق را از تو می گیرد.

آنکه تو را زخمی خود می خواهد، آدم تو نیست..!

آدم نیست ،

و تو سالهاست "حوای" بی" آدمی" ....

حواست نیست..!!

.


/ 2 نظر / 284 بازدید
hadimonfared

این عکست 227 بازدید داره ... می بینی ...