خَر

راستي كه از احوالات اين روزهاي مردم گريه ام ميگيرد يادم مي آيد روزي دوست فرهيخته اي سر كلاس وقتي از گفتگوي با استاد به تنگ آمد به من گفت كه أمان از جهل و ناداني شايد آن روزها نميدانستم كه معني حرف أو چيست نمي دانستم و نفهميدم ...تا روزي رسيد كه امروز است من به صراحت ميبينم دردناك است اين همه دفتر و دستك سيستم آموزشي اين همه كتاب براي خواندن و خوانديم بهترين نويسندگان روشنفكرترين شاعران اي لعنت بر ما ايرانيان كه هنوز ...كه هنوز نفهميديم كه خدا را در دلها جستجو كنيم ميخواهم تابلويي بخرم كه گله اي از خَران را نشان ميدهد بر ديوار خانه بياويزم تا يادم نرود .... بزرگترين هنر هر انسان اين است كه حمال عقايد ديگران نباشد ....

/ 2 نظر / 63 بازدید
touseehgara

سلام.شما ببخشید.چون پرشین بلاگ محلی برای نظرات خصوصی پیش بینی نکرده!! در هر صورت اگر خاطرتون رو مکدر کردم،عذرخواهی می کنم.شما مختار هستید به هر سوالی که دوست دارید پاسخ دهید.